NL EN

home

< Terug naar overzicht
BIM

BIM, het Bouw Informatie Model. Om een integraal proces te ondersteunen past Hendriks sinds 2008 BIM toe op haar projecten. De BIM methodiek biedt de mogelijkheid om samen met de opdrachtgever en co-makers een gebouw eerst digitaal te bouwen voordat het fysiek wordt gerealiseerd.Het werken met de BIM methodiek levert legio voordelen op. Doordat er met de klant gecommuniceerd wordt op basis van een 3D model is het mogelijk om consequenties van aanpassingen direct inzichtelijk te maken. De doorlooptijd van het totale ontwikkel- en bouwproces is tot wel 30% korter. Dat is zowel in het voordeel van de klant, die zijn product eerder krijgt, als voor de bouwer. Denk maar aan de voorfinanciering. Verder worden de faalkosten veel kleiner, want er is honderd procent integrale afstemming tussen de verschillende disciplines. Door het toepassen van ketendigitalisatie met co-makers wordt het afstemmen van vraag en aanbod dusdanig versneld dat co-makers tijd overhouden om advies te geven en dit levert veel winst op in tijd, geld en kwaliteit. Ook raken de betrokken projectpartijen door het BIM met elkaar in dialoog. Zij krijgen meer inzicht hoe het bij de ander werkt en welke belangen er spelen. Dat sociale component is erg belangrijk om een proces soepel te laten verlopen. Het Bouw Informatie Model (BIM) is zodoende eigenlijk een ‘sociaal-technologisch’ verschijnsel.

Aangezien alle betrokken partijen hun specifieke kennis in het BIM kunnen invoeren en (real-time) gebruiken, levert deze werkwijze grote meerwaarde op tijdens de onderzoek & dialoog-, interactie-, realisatie- en servicefase. Door met de betrokken partijen via een integraal BIM samen te werken, is het mogelijk om de consequenties van varianten of opties in het Programma van Eisen (PVE) en ontwerp te toetsen op functionele, ruimtelijke, financiële en tijdsgebonden haalbaarheid. Het BIM dient daarbij als interactief (3D) communicatiemiddel om vroegtijdig te waarborgen dat wordt voldaan aan de wensen van de klant. Het leren omgaan met dergelijke 3D software tools is iets dat Hendriks actief ondersteunt richting haar opdrachtgevers.BIM

BIM fungeert binnen het project als centrale (en enige) informatiebron waarmee afgeleide zaken zoals visualisaties, tekenwerk, planning en calculatie direct worden gegenereerd. Hierdoor blijven uitvoeringstijd en risico’s beperkt. BIM biedt zelfs mogelijkheden om de bouwlogistiek virtueel te optimaliseren. Uiteindelijk kan het integraal, met informatie verrijkte, BIM ter beschikking worden gesteld aan de  opdrachtgever ten behoeve van service, beheer en exploitatie van het gebouw.

Wanneer het wenselijk is om ook de eindgebruikers van een gebouw te betrekken in het proces, dan kan dit bijvoorbeeld door gebruik te maken van een online beschikbaar ruimteboek. Dit ruimteboek bevat het PVE en wordt op ruimteniveau gekoppeld aan het BIM van de betrokken partijen. Hierdoor worden wijzigingen in het PVE direct zichtbaar in het ontwerp en vice versa. Bij oplevering is dan gegarandeerd dat alle ruimten in het gebouw voldoen aan de unieke specificaties van individuele eindgebruikers.

Hendriks maakt met BIM een digitale slag. Alles op papier zetten, dus tweedimensionaal, is heel lang een prima manier van werken geweest. Deze tijd vraagt van ons meer efficiency en slim bezig zijn met de digitale mogelijkheden. Vroeger volstond een set tekeningen dat rondgestuurd werd langs iedereen die ermee te maken had. De informatieoverdracht verandert. De ontwerpen worden nu eerst virtueel gebouwd met BIM voordat ze fysiek worden gerealiseerd, er gaat letterlijk gelden: “what you see is what you get”. 

Van den Pauwert: 

"Wij zijn een middelgroot architectenbureau uit Eindhoven, met een breed werkveld waaronder woningbouw, bedrijfs-, zorg- en sportgebouwen. In deze hoedanigheid hebben we met Hendriks Bouw en Ontwikkeling een aantal projecten gerealiseerd.

Daarnaast hebben we een intensief contact op het gebied van innovatie en BIM. Voor ons is Hendriks Bouw en Ontwikkeling één van de trendsetters op het gebied van BIM. Wij haken hier graag bij aan om zo gezamenlijk onze kennis uit te breiden, waardoor we een (kwalitatief) beter product kunnen aanbieden en een betere markpositie kunnen innemen. Wat hiervoor nodig is en wij als goed en prettig ervaren bij Hendriks Bouw en Ontwikkeling is de bereidheid om kennis te delen, de transparantie, de gestructureerde werkwijze en het nakomen van afspraken.

Een samenwerking met Hendriks Bouw en Ontwikkeling is aan te bevelen voor zowel complexe opgaves, alsook meer routinematige werken; zij weten hier altijd een meerwaarde aan te geven."

twitterlinkedinfacebookyoutube