NL EN

home

Hoe Talis een grootschalige herstructurering organiseert
03 oktober 2017 -

Woningcorporatie Talis besloot tot een grootschalige herstructurering in de Nijmeegse Kolpingbuurt. Wij vroegen projectmanager Michel Pott hoe Talis dit proces heeft georganiseerd. 

In dit eerste deel van het interview vertelt Michel waarom Talis koos voor herstructurering en hoe de bewoners werden betrokken bij de plannen.

Het eerste grootschalige herstructureringsproject 

“De Kolpingbuurt is voor ons het eerste grootschalige herstructureringsproject. Onze oudste woningen dateren namelijk uit de jaren 50. We hebben onze woningvoorraad met onderhoud heel lang ‘in de lucht kunnen houden’. Maar we maken nu steeds vaker de afweging of we niet ingrijpender moeten herstructureren.”  

Een echte volksbuurt

“De Kolping is een echte volksbuurt uit de tijd van woningnood in de jaren 50. Die buurten kenmerken zich vaak door een grote woningdichtheid. Het mooie is dat de buurt altijd een eigen karakter heeft gehouden met een actief sociaal leven en veel onderlinge contacten. Helaas heeft de wijk in de jaren 90 een negatief imago gekregen. Toen waren er ook echt problemen. Daarop hebben wij rond de eeuwwisseling samen met onder andere de gemeente, het maatschappelijk werk en de politie zo’n 10 jaar zwaar ingezet op sociaal beheer. Dat heeft tot hele goede resultaten geleid want nu is het er weer gewoon veilig en prettig wonen. Het is weer een ‘normale’ buurt met alle goede aspecten van een volksbuurt.” 

Fysieke herstructurering als sluitstuk van sociaal beheer

“Omdat zowel de woningen als de stedenbouwkundige structuur niet meer voldeden hebben we, als sluitstuk van 10 jaar sociaal beheer, besloten om ook fysiek te herstructureren. Met als uitgangspunt dat we het karakter van de volksbuurt wilden behouden. We wilden er daarom ook geen gemengde wijk van maken door er bijvoorbeeld koopwoningen aan toe te voegen.”

De bewoners bepalen mee hoe de wijk wordt aangepakt

“Vervolgens zijn we naar de bewoners gestapt. Met de boodschap dat we wilden herstructureren met behoud van het karakter, maar dat we samen met hen gingen bepalen hóe we dat moesten doen. Of we gingen renoveren of slopen en nieuwbouwen hadden wij bij Talis vooraf niet bepaald. We zijn onder andere met zo’n 25 bewoners naar de Tilburgse Vogeltjesbuurt gegaan. Daar zagen bewoners dat sloop en nieuwbouw ook tot hele mooie resultaten kan leiden. Toen ontstond er ook draagvlak in de buurt voor eventuele sloop. Daarna hebben we een stedenbouwkundig bureau ingehuurd. Onder hun leiding zijn we samen met de bewoners gaan puzzelen. Echt letterlijk schuivend met blokjes op de grond. De varianten die daaruit kwamen hebben we met elkaar beoordeeld op de doelstellingen die Talis en de bewoners hadden. Dat leidde tot een breed gedragen voorstel. We hebben daarbij bijvoorbeeld samen geconcludeerd dat de Kolpingstraat weer de verbindende straat moest worden in de buurt. Met daaraan meerdere pleinen en mooie openbare verblijfsruimten. Oorspronkelijk was het een mooie laan maar die was niet meer herkenbaar. Zo kwamen we met de bewoners tot het concept waarin de Kolpingstraat de ketting is waaraan de (nieuwe) pleintjes als schakels vastzitten.” 

Sociaal plan voor de bewoners

“Begin 2016 zijn we gestart met een sociaal plan voor de bewoners. Daarbij konden mensen verhuizen met een urgentieverklaring als ze dat wilden. Maar veruit de meeste bewoners kozen om in de Kolping te blijven. De mensen die wilden blijven konden aangeven waar ze wilden wonen. En of ze liever naar de nieuwbouw gingen of terug wilden keren naar een gerenoveerde woning.”
 
Binnenkort vertelt Michel hoe Talis de uitvraag in de markt zette en hoe het aanbestedingstraject verliep. 
Geplaatst door: Pierre Freriks
Categorie: Renovatie
Trefwoorden:
Reacties Plaats een reactie
twitterlinkedinfacebookyoutube