NL EN

home

< Terug naar overzicht
Lean

Lean bouwen is een manier van werken waarbij processen continu worden verbeterd naar de wensen van de klant op het gebied van kwaliteit, kosten en leversnelheid. Processen worden onder de loep genomen en de zogenoemde 'verspillingen' worden integraal aangepakt. Bij Hendriks zijn we allemaal betrokken met Lean: van buiten op de bouwplaats tot de medewerkers op het kantoor. Lean is ontstaan in Japan, bij het autobedrijf Toyota. Hier ontdekte men dat de combinatie van leveren op vraag, standaardisatie, het gelijktrekken van doorlooptijden van opvolgende processen en het streven naar het elimineren van verspillingen bijdroeg aan een zeer efficiënte en effectieve organisatie. In de jaren ‘90 is de Lean-filosofie wereldwijd bekend geworden en wordt ondertussen in veel sectoren toegepast. Organisaties waar de Lean-filosofie volledig geïmplementeerd is, ziet men 25% tot 30% kostenreductie.  
 
Lean gaat uit van 5 principes waarbij zij streeft naar een effectieve en efficiënte organisatie:
  1. Waarde: De eerste stap in het Lean management is het specificeren van de productwaarde vanuit het perspectief van de klant. Zodoende kan een organisatie bepalen of hun product waarde toevoegt voor een klant (zowel extern als intern).
  2. Waardestroom: De tweede stap betreft het in kaart brengen van de processen. Het in kaart brengen van de processen draagt bij in het inzichtelijk maken van de activiteiten die een werknemer uitvoert. Eventuele niet-waarde toevoegende worden hierbij ook zichtbaar.
  3. Flow: Nadat de processen in kaart zijn gebracht, worden alle overbodige activiteiten verwijderd. Verspillingen (wachttijd, inventaris, transport, defecten, etc.) worden hierbij tevens verwijderd.
  4. Pull: De klant dient de start van een proces te bepalen. Normaliter werken organisaties met enorme batches, wat leidt tot veel overproductie/onnodige inventaris. Door een goede balans tussen vraag en aanbod kan men streven naar een ‘just in time’-levering. 
  5. Perfectie: Streven naar perfectie is het laatste principe. De veranderingen die in de eerste vier stappen zijn bepaald dienen daadwerkelijk doorgevoerd en geborgd te worden. Echter, het kan altijd beter en Lean vraagt dan ook altijd aan een organisatie om continu te verbeteren. 
Lean Tekst Hoofdwebsite
Lean is in 2013 ingevoerd binnen Hendriks en raakt ondertussen de organisatie van boven tot onder. Binnen de organisatie streven wij naar perfectie door middel van de toepassing van de kwaliteitscirkel van Deming (Plan-Do-Check-Act). De Deming-cirkel biedt de werknemers van Hendriks een gestructureerde wijze van verbeteren waarbij een verbeterpunt consequent wordt opgepakt van probleemstelling tot implementatie/borging. Externe/Interne klanten worden betrokken in dit proces om de juiste afwegingen te maken in het kiezen van de meest gepaste verbetering. De voortgang wordt bewaakt en besproken tijdens de ‘verbeter-stands’. Onderliggende tools zijn het verbeterbord en het verbeterformulier
 
De zoektocht naar verbeteringen vindt ook op de bouwplaatsen van Hendriks plaats. Dagelijks worden integrale besprekingen gevoerd tussen Hendriks en haar onderaannemers. Hier worden onderwerpen als veiligheid, kwaliteit, planning en 5S (Scheiden, Sorteren, Schoonmaken, Standaardiseren, Systematiseren) besproken om iedere bouw van Hendriks zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. 
Middels Lean en talloze andere innovaties versterken wij binnen Hendriks continu de fases die de klant bij Hendriks doorloopt met betrekking tot onderzoek & dialoog (huisvestingsadvies), interactie (ontwikkeling), realisatie en service. Een waardevol product op het gebied van kwaliteit, kostprijs en kwaliteit voor een tevreden klant is ons uiteindelijke doel. Houdt onze blogs bij voor updates over Lean binnen Hendriks.     
  
  
twitterlinkedinfacebookyoutube