NL EN

home

< Terug naar overzicht
Science park vastgoed

Wereldwijd is er een groeiende interesse in de ontwikkeling van science park vastgoed. Science parks spelen namelijk een essentiële rol in de hedendaagse netwerk- en kenniseconomie door een combinatie van prestigieus onderwijs, hoogwaardig onderzoek en kennisintensieve bedrijvigheid. Daarnaast worden science parken door overheden gezien als belangrijke motor in regionaal economische ontwikkeling. Een science park faciliteert het ontstaan en de groei van innovatiegeoriënteerde bedrijvigheid door incubatie en spin-off processen en andere kwalitatieve diensten. Vanwege de vele hoog opgeleide medewerkers is het cruciaal een hoogwaardig en aantrekkelijk ruimtelijk concept te hebben dat creativiteit, productiviteit en interactie stimuleert.Science parken kennen nogal wat uiteenlopende definities. De International Association of Science Parks (IASP) ziet het park als een organisatie van professionals gericht op het uitwisselen van informatiestromen tussen kennisinstellingen en bedrijven waarbij innovatie wordt bevorderd en start-ups gefaciliteerd. In andere definities wordt de fysieke nabijheid van een universiteit vereist.

Ook in Nederland ontstaan er steeds meer science parks. Als Hendriks Bouw en Ontwikkeling zijn wij betrokken bij de ontwikkeling en realisatie van een aantal van deze locaties. Zoals bijvoorbeeld recentelijk de Novio Tech Campus in Nijmegen. Hiermee positioneren wij ons sterk in dit voor ons belangrijke, maar voor Nederland nog tamelijk onbekende marktsegment.

Daarnaast zijn wij gezamenlijk met Kadans Science Partner initiatiefnemer om de Nederlandse situatie met betrekking tot science park vastgoed beter onder de aandacht te brengen. Vanuit de topsectoren benadering wordt er gefocust op R&D activiteiten, terwijl de aandacht voor de vastgoedaspecten van de topsectoren achterblijft. Technologische innovaties dienen uiteraard gefaciliteerd te worden door het juiste gebouw (een clean-room, laboratorium, ed.). Prof. Dr. Jacques van Dinteren, Em. Prof. Ir. Willem Keeris, Kadans Science Partner en Hendriks Bouw en Ontwikkeling werken gezamenlijk aan de kennisontwikkeling van dit marktsegment.

Kaft R&D Vastgoed

twitterlinkedinfacebookyoutube