NL EN

home

Een hoogwaardig en aantrekkelijk leefklimaat

Duurzaamheid

Wij zijn er van overtuigd dat een duurzame bedrijfsvoering een absolute randvoorwaarde is om continuïteit aan u en onze mensen te kunnen bieden. Alleen op die manier kunnen wij nu en in de toekomst meerwaarde voor u realiseren.Dit doen we ondermeer door gebruik te maken van de Trias Energetica. Wij proberen deze maximaal toe te passen, niet alleen op onze bouwplaatsen maar ook in onze eigen gebouwen. 

Duurzaamheid in onze bedrijfsprocessen

Binnen Onderzoek & Dialoog willen we zo vroeg mogelijk met u als klant aan tafel komen. Dit doen we niet alleen om beter op uw wensen in te kunnen spelen, maar ook om een beter fundament te kunnen leggen om duurzaam bouwen mogelijk te maken. Vroeg in het proces is het bijvoorbeeld gemakkelijker om daken zuidgericht te oriënteren of om het gebruik van aardwarmte tijdig vergund te krijgen. Op die manier heb je altijd de mogelijkheid om duurzame energie te kunnen oogsten.
Om binnen Interactie onze unieke combinatie van vijf disciplines integraal te laten samenwerken maken wij tevens gebruik van onze duurzame kennisdatabank. Van daaruit ontwikkelen wij keuzemodellen om duurzame energie modulair in gebouwen op te kunnen nemen. Daarnaast ontwikkelen wij financiële modellen om de initieel hogere investering van duurzaamheid om te zetten naar gegarandeerd lage maandlasten. Door creatief om te gaan met constructies als erfpacht, lease en huur willen wij duurzaamheid voor iedereen betaalbaar maken. 

Bij het in productie nemen van gebouwen (Service) willen wij deze in eerste instantie maximaal naad- en kierdicht bouwen. Bovendien maken we gebruik van optimale isolatie en ventilatie. Alleen zo kan de energievraag van een gebouw in de basis maximaal worden teruggedrongen. Uiteraard wordt dit ook gemeten door middel van blowerdoor en thermografie. Onze installatiebedrijven kunnen aansluitend via slimme installaties en meet- en regeltechniek de lagere energievraag duurzaam invullen. Daarbij hanteren wij onder andere de toolkit duurzame woningbouw en verdiepen wij ons blijvend in de energienormeringen zoals EPC, GPR en Breeam.

Intern

Ook intern volgen wij een programma om de noodzaak van duurzaamheid blijvend bij onze mensen onder de aandacht te brengen. 

twitterlinkedinfacebookyoutube